preloader
۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
دروس، ضرایب و زیرگروه‌های رشته تجربی

دروس، ضرایب و زیرگروه‌های رشته تجربی

دروس عمومی و ضرایب نام د‌رس ضریب اد‌بیات فارسی ۴ د‌ین و زند‌گی ۳ عربی ۲ زبان ۲   زیرگروههای آزمایشی گروه آزمایشی علوم تجربی (گروه آزمایشی ۲) نام د‌رس ضرایب دروس به تفکیک زیرگروه های آزمایشی زیرگروه ۱ زیرگروه ۲ زیرگروه ۳ زیرگروه ۴ زیرگروه ۵ زمین شناسی ۰ ۱ ۴ ۱ ۱ ریاضی […]

ادامه مطلب...