زبان پیشرفته

کد محصول: ۲۵۹
مدرس: استاد خزائی
مقطع: ویژه کنکوری ها
رشته: کنکور زبان خارجه‏
تعداد دی‌وی‌دی: ۹ عدد
تعداد جلسات: ۹ جلسه