منظور از ترجمه، تبدیل یک جمله عربی به فارسی معادل آن و منظور از تعریب ، تبدیل یک جمله‌ی فارسی به جمله‌ی عربی معادل آن است. از آنجا که برای حل ۲۵ تست کنکور عربی۲۰ دقیقه زمان دارید و زمان تقریبی برای حل هر تست ترجمه و تعریب ۴۸ ثانیه است، برای پاسخگویی به سؤالات ترجمه و تعریب به شکل درست و صحیح در زمانی مناسب و کمتر از ۴۸ ثانیه (زیر ۲۵ ثانیه) نیازمند دو ابزار هستید:۱٫ نکات آموزشی ؛که هر آنچه در این زمینه احتیاج دارید در این مجموعه به صورت کاملاً دقیق بیان می‌شود.

  1. متدولوژی حل تست: راهکارهایی هستند که با آنها بتوانیم این نکات آموزشی را در زمان کمتر از ۲۵ ثانیه (در تست‌های ترجمه و تعریب) بکار ببریم؛ مانند فراگیری سبکهای گوناگون که در این محصول به خوبی تدریس شده‌اند: سبک ۱ به ۴ و سبک ۴ به ۴

سبک ۱ به ۴: یک جمله عربی با ۴ گزینه ای که ادعا می‌کنند ترجمه فارسی معادل آن هستند.

و سبک ۴ به ۴: چهار گزینه با ۴ جمله عربی متفاوت و طبعاً ۴ جمله فارسی متفاوت (چهار جمله ادعا دارند تعریب درست برای گزینه سؤال هستند.)

از سؤال ۲۶ دفترچه کنکور، سؤالات عربی شروع می‌شوند که دسته بندی آنها چنین است :

سؤالات ۲۶-۲۷-۲۸و۲۹(ترجمه به سبک ۱ به ۴ ) / سؤال ۳۰(ترجمه به سبک ۴ به ۴) / سؤال ۳۱(مفهوم) / سؤال ۳۲ و ۳۳ (تعریب به سبک ۱ به ۴)

در این مجموعه پرواز تمامی تکنیک‌های حل تست، ترجمه و تعریب همراه با جمع بندی جملات مهم کتاب عربی سال دوم که برای ترجمه و حل تکنیکی تمامی تست‌های ترجمه و تعریب مورد نیاز هستند با بیش از ۱۴ ساعت آموزش و ۷ لوح آموزشی (۱۳جلسه) توسط استاد هشترودی تدریس شده و ویژه دانش آموزان دبیرستان تمامی رشته ها و داوطلبان کنکور است.

این محصول بخش اول از این مجموعه بوده و بخش دوم آن با کد ۱۳۲ نیز تولید و ارائه شده است.