طبق بودجه‌بندی سؤالات کنکور ۹۵، به طور میانگین در کنکور رشته ریاضی از کتاب فیزیک یک ۴ سؤال، فیزیک دو (مباحث غیر مشترک) ۶ سؤال، فیزیک سه ۱۳ سؤال، فیزیک پیش یک ۱۴سؤال و فیزیک پیش دو ۸ سؤال و همچنین در کنکور رشته تجربی از کتاب فیزیک یک ۳سوال، فیزیک دو(مباحث غیر مشترک) ۵ سوال، فیزیک سه۷ سؤال، فیزیک پیش یک ۹ سؤال و فیزیک پیش دو  ۶ سؤال مطرح شد. به طور تقریبی۵۰ درصد سؤالات کنکور در مبحث فیزیک کنکور مربوط به فیزیک پایه و ۲۰ درصد مربوط به سال سوم و ۳۰درصد نیز مربوط به پیش است.

مجموعه طلایی فیزیک پایه برای یادآوری و تسلط بر تمامی مباحث این بخش از فیزیک و جهت کسب موفقیت در کنکور برای داوطلبان عزیز توسط گروه آموزشی پرواز تهیه شده است.

در این محصول کلیه مطالب مطرح شده فیزیک پایه و حل تکنیکی سوالات کنکور سراسری به صورت طبقه‌بندی شده و نیز آموزش کلیه نکات و تکنیک‌های کنکوری با بیش از ۸ ساعت در قالب ۸ لوح آموزشی به بهترین و کامل ترین نحو توسط استاد تهرانچی جمع‌بندی شده که برای آشنایی داوطلبان عزیز به ذکر محتویات آن پرداخته می‌شود.