در این مجموعه تمامی مباحث گروه اسمی، گروه فعلی، رسم نمودار خطی، جمله ساده، ویرایش و… در ۱۰ ساعت آموزش و ۶ دی وی دی (۱۲ جلسه ) به همراه بیان نکات تستی و جمع‌بندی کنکوری توسط استاد احمدنیا مطرح شده است. این محصول بخش دوم از زبان فارسی است و بخش اول آن در قالب مجموعه ای جداگانه و با کد ۱۱۲ ارائه گردیده است. با توجه به این امر، مجموعه حاضر از جلسه سیزده شروع شده و تا بیست و چهارم ادامه دارد.