فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

معاون عمرانی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه تیم مدیریتی جدید طرحی با عنوان طرح جامع دانشگاه باهدف برنامه ریزی برای اجرای طرح‌های عمرانی تدوین کرده،‌ از آغاز احداث دانشکده تربیت بدنی و علوم‌ورزشی در سال جاری خبرداد.

غلامعلی کارگر درگفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا درمورد طرح جامع دانشگاه گفت: علی رغم آنکه این طرح در دوران مدیریت قبلی دانشگاه بلاتکلیف مانده بود، تیم مدیریتی جدید دانشگاه علامه تدوین این طرح را با کمک مشاوران طرح های عمرانی انجام داد که درحال‌حاضر نهایی شده است.

وی بااشاره به اینکه در طرح جامع برای تمام فضاهای دانشگاه برنامه ریزی می شود و به نوعی طرح های عمرانی که درآینده اجرا می شود را جانمایی می کنیم، ادامه داد: با تدوین طرح جامع دانشگاه دیگر طرح های عمرانی دانشگاه علامه بدون برنامه ریزی نخواهد بود بلکه تمام آنها طبق این برنامه اجرا می شود.

معاون عمرانی دانشگاه علامه درتوضیح طرح های عمرانی دردست اجرا گفت: دانشکده تربیت بدنی علوم‌ورزشی در زمین‌های خرگوش دره که هم اکنون در تملک دانشگه علامه است احداث خواهدشد. این دانشکده طراحی شده، 6450 متر است، فاز 1و 2 آن طراحی شده و در مرحله برگزاری مناقصه است و مجوز ساخت که اعتبار آن به تصویب هیأت امنا رسیده است که ان شاءالله در سال جاری روند احداث آن آغاز خواهدشد.

وی افزود:همچنین دربخش دیگری ازاین منطقه که هنوز تحت تملک دانشگاه درنیامده دانشکده بیمه اکو طراحی و احداث می شود که زیربنا آن 4000 متر است.

معاون عمرانی دانشگاه علامه همچنین درپاسخ به این سوال که آیا امکانات گرمایشی دانشگاه نظیر سالن های ورزشی دانشکده ادبیات و پردیس مرکزی و دانشکده علوم اجتماعی که دچار نقص بود، تعمیرشده اظهارکرد: در سال های گذشته سیستم گرمایشی دانشکده ادبیات خراب بود اما درحال حاضر این سیستم بهسازی شده است.

وی افزود: متأسفانه سیاستی که در گذشته درمورد نگهداری از تجهیزات دانشگاه و امکانات دانشکده‌ها وجودداشت این بود که همه امور تحت نظارت یک نفر انجام می شد و تمام خدمات مربوط به دانشگاه به وسیله یک تکنسین انجام می شد. درآن دوران اعلام کردند که دانشکده ها نیازی به تکنسین ندارند و برای تعمیر و تجهیز می توانند به کارگران فنی که در نزدیک دانشکده هستند، مراجعه کنند و من که معاون عمرانی دانشگاه بودم گفتم به دلیل اینکه شما مانع جذب نیروی فنی می شوید، مسئولیت این اقدامات را نمی پذیرم.

کارگر تصریح کرد: اما در یک سال و نیم اخیر حدود 13 نیروی فنی استخدام کردیم و تمام دانشکده ها کارگران خدمات فنی جداگانه دارند و ذیل نظر معاون عمرانی اداره‌ تعمیر و نگهداری دانشگاه ایجادشده که کمتر از یک سال از فعالیت آن می گذرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا