فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

امتحانات دانشگاه های سراسری از نیمه دوم خرداد ۹۴ آغاز شده و تا اوایل هفته اول تیرماه ادامه خواهد داشت. 

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تقویم آموزشی دانشگاه های سراسری امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دانشگاه های سراسری از نیمه دوم خرداد آغاز می شود. زمان آغاز امتحانات دانشگاه های مهم تهران به شرح زیر است :

شماره دانشگاه پایان کلاس ها آغازامتحانات پایان امتحانات
۱ تهران ۱۲خرداد ۹۴ ۱۶خرداد ۹۴ یک تیر۹۴
۲ صنعتی شریف ۱۲ خرداد۹۴ ۱۶ خرداد۹۴ یک تیر۹۴
۳ علم و صنعت ۱۲خرداد۹۴ ۱۶خرداد۹۴ ۶تیر۹۴
۴ صنعتی امیرکبیر نیمه خرداد۹۴ ۱۶خرداد ۹۴ ۵ تیر۹۴
۵ خواجه نصیر ۱۵خرداد ۹۴ ۱۶خرداد۹۴ ۵تیر۹۴
۶ الزهرا(س) ۱۳خرداد ۹۴ ۱۶خرداد۹۴ ۳۱خرداد۹۴
۷ تربیت مدرس ۱۳ خرداد ۹۴ ۱۶خرداد ۹۴ ۳تیر۹۴
۸ علامه طباطبایی نیمه خرداد۹۴ ۱۶ خرداد۹۴ ۲۷ خرداد۹۴
۹ شهید بهشتی ۶خرداد ۹۴ ۹خرداد ۹۴ ۲۰ خرداد ۹۴

دانشگاه علم و صنعت در تقویم آموزشی خود عنوان کرده است که شروع امتحانات آزمایشگاه از ۱۶ خرداد آغاز شده و تا ۲۰ خرداد ادامه خواهد داشت و امتحانات دانشگاه از ۲۴ خرداد شروع شده و تا ۶ تیرماه ادامه خواهد داشت.

امتحانات دروس مدرسی دانشگاه تربیت مدرس نیز از ۱۶خرداد ۹۴ آغاز و تا ۲۰ خرداد ادامه خواهد داشت، امتحانات دروس تخصصی نیز از ۲۳ خرداد شروع و تا ۳ تیرماه ادامه خواهد داشت و دانشجویان ۱۷ تا ۱۳ تیرماه فرصت دارند که اعتراض خود را اعلام کنند.

براساس تقویم آموزشی دوره های پودمانی و ترمی دانشگاه علمی و کاربردی سال ۹۴-۹۳ نیم سال دوم سال تحصیلی ،۲۴ خرداد ماه کلاس های دانشگاه پایان یافته و امتحانات ازیک تا ۱۳ تیرماه ۹۴ برگزار می شود.

براساس این گزارش دانشگاه پیام نور نیز در تقویم آموزشی خود عنوان کرده است امتحانات از ۹ خرداد آغاز شده و تا ۷ تیرماه ۹۴ ادامه خواهد داشت، قرائت پاسخ نامه ۹خرداد تا ۱۰ تیرماه ادامه داشته و ثبت نمرات تشریحی کارشناسی نیز ۹ خرداد تا ۱۷ تیرماه خواهد بود.

منبع:http://www.phdazmoon.org