فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه ۸۰ هزار و ۷۴۴ داوطلب آزمون کارشناسی ارشد از امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های نوبت صبح راس ساعت ۹ صبح و آزمون های نوبت عصر راس ساعت ۳ بعدازظهر به مدت ۱۶۰ دقیقه برگزار می شود.

ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده دانشجو جهت انتخاب رشته محل تحصیل همزمان با کارنامه علمی اولیه در تاریخ ۶ تیرماه از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

نظر به اینكه كلیه اطلاعات شخصی (نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و معدلتوسط خود داوطلب درج و تایپ شده، لذا در صورتیكه مشخصات فردی مندرج در كارت ورود به جلسه و پاسخنامه كامپیوتری صحیح نیست، از هرگونه تغییر در پاسخنامه خود خودداری کرده و از طریق سایت مركز سنجش آموزش پزشكی http://sanjeshp.ir فقط ازتاریخ دوم تا چهارم خردادماه نسبت به تصحیح اطلاعات خود اقدام کنند.

از هرگونه تصحیح روی برگه پاسخنامه به دلیل مخدوش شدن آن، جداً خودداری شود.

باتوجه به اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی داوطلبان رشته های مهندسی  پزشکی(بیوالکتریکزیست  مواد)، فیزیک  پزشکی، رادیوبیولوژی، مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی مجاز به استفاده از ماشین حساب هستند.

نوع ماشین حسابی که داوطلبان می توانند استفاده کنند در اطلاعیه مرکز سنجش اعلام شده است.

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون همزمان با اطلاعیه در روز ۲۸ اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا اول خردادماه از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است.

روز آزمون رشته های آزمون

چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت

ساعت ۱۵عصر

مجموعه پرستاری شامل رشته های : روان پرستاری، پرستاری داخلی–جراحی،پرستاری سلامت جامعه،پرستاری كودكان،پرستاری نظامی،پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان،پرستاری توانبخشی،پرستاری اورژانس،پرستاری مراقبت های ویژه،پرستاری سالمندی.آموزش پزشكی، ارزیابی فناوری سلامت، اكولوژی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی، فیزیوتراپی، كتابداری، مددكاری اجتماعی، مهندسی بهداشت حرفه ای، مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)، نانوفناوری پزشكی، نظارت بر امور دارویی

پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت

ساعت ۹ صبح

مجموعه علوم آزمایشگاهی شامل رشته های: بیوشیمی بالینی، زیست فن آوری پزشكی، ژنتیك انسانی.مجموعه علوم آزمایشگاهی شامل رشته های: ایمنی شناسی ، خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون (هماتولوژی).

مجموعه علوم آزمایشگاهی شامل رشته های: قارچ شناسی پزشكی، میكروب شناسی، ویروس شناسی پزشكی، انگل شناسی .

اعضای مصنوعی، تكنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی، علوم داروهای پرتوزا، علوم و صنایع غذایی، مدیریت توانبخشی

پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت

ساعت

۱۵ عصر

مجموعه مامایی شامل رشته های: مامایی و مشاوره در ماماییمجموعه علوم تغذیه شامل رشته های : علوم تغذیه،  علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه، علوم بهداشتی در تغذیه.

اپیدمیولوژی،اتاق عمل،ارگونومی،اقتصاد بهداشت،انفورماتیك،برنامه ریزی یادگیری الكترونیكی در علوم پزشكی، بهداشت روان، بینائی سنجی،سلامت سالمندی، سلامت و رسانه، شیمی دارویی، فیزیك پزشكی، مهندسی بهداشت محیط

جمعه اول خرداد

ساعت

۱۵ عصر

آمار زیستی، آموزش بهداشت، تاریخ علوم پزشكی، ترکیبات طبیعی و داروئی دریائی، تكنولوژی گردش خون، حشره شناسی پزشكی، رفاه اجتماعی، روانشناسی، سم شناسی، شنوایی شناسی، علوم تشریحی، فناوری اطلاعات، فیزیوتراپی ورزشی، فیزیولوژی، كاردرمانی، كنترل مواد خوراكی و آشامیدنی، گفتاردرمانی، مدیریت خدمات بهداشتی، مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست، مهندسی پزشكی (بیومواد)، میكروبشناسی مواد غذایی، مهندسی بیمارستان

کارت ورود به جلسه آزمون تا اول خردادماه از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است.

منبع:خبرگزاری مهر