فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ دانشگاه تهران از امروز شنبه بیست و ششم دی ماه آغاز شد.

 براساس تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ از امروز روز شنبه بیست و ششم دی ماه آغاز و تا روز شنبه سوم بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
کلاس‌ها از ۱۰ بهمن فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و همچنین دانشجویان از  ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه ۹۴  فرصت خواهند داشت تا برای حذف و اضافه اقدام کنند.

آغاز امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ از ۱۶ خرداد  ۹۵
همچنین کلاس‌های دانشگاه تهران در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴، ۱۱ خرداد ۹۵ به پایان رسیده و از ۱۶ خرداد امتحانات آغاز می شود و تا ۲ تیرماه ۹۵ نیز ادامه خواهد داشت.
دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی موظف هستند، برای انتخاب واحد رسمی و ثبت در سیستم جامع آموزش دانشگاه با رعایت سایر شرایط و مقررات و مجوزهای مربوط در موعد تعیین شده در تقویم مذکور اقدام کنند. درصورت عدم انتخاب واحد رسمی دانشجو در موعد مقرر منصرف از تحصیل محسوب می شوند.