فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
جدیدترین آمار تولیدات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس یک نظام جهانی رتبه بندی منتشر شد که براساس آن رتبه دانشگاهها به صورت کلی و در ۸ گروه موضوعی اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مركز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت این رتبه بندی را بر اساس نظام رتبه‌بندی جهانی ESI یا «Essential Science Indicators» در ماه May سال میلادی ۲۰۱۵ اعلام كرده است.

جدول رتبه بندی

مبنای این رتبه‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یك درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله «۱۰ سال و ۲ ماه ژانویه ۲۰۰۵ تا پایان فوریه ۲۰۱۵» بوده كه اطلاعات آن هر دو ماه یک بار روزآمد می شود.

از كشور ایران، در حال حاضر ۱۰ دانشگاه علوم و مؤسسه پزشكی كشور در این نظام رتبه‌بندی واحد رتبه هستند كه رتبه آن‌ها بر اساس تعداد استنادات به یک درصد مقالات پراستناد دنیا در جدول آمده است.

جدول رتبه بندی

در این دوره رتبه‌بندی، دو دانشگاه علوم پزشكی كرمان و بقیه‌الله و نیز انستیتو پاستور ایران برای اولین بار به این نظام رتبه‌بندی وارد شده‌اند. رتبه این ۱۰ دانشگاه و مؤسسه بر اساس تعداد مقالات یك درصد پر استناد آن‌ها در بانك اطلاعاتی ISI Web of Sciences در دوره ده‌ساله فوق در این جدول آمده است.

اطلاعات كلی دانشگاه ها و موسسات واحد رتبه در این نظام رتبه‌بندی شامل كل مقالات، تعداد كل استنادات، متوسط تعداد استناد به ازای هر مقاله و تعداد مقالات پراستناد در جدول زیر آمده است.

جدول رتبه بندی

منبع:خبرگزاری مهر