فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران ملزم به حضور و گذراندن کارگاه آموزش مهارت های زندگی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید ابوالحسن ریاضی – معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان و دکتر حمید یعقوبی رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان عصر روز گذشته از کارگاه های آموزش مهارت های زندگی دانشگاه تهران بازدید کرده و در جریان چگونگی برگزاری کارگاه های اموزشی مهارت های زندگی قرار گرفتند.

مژگان جان بخش -مسئول بهداشت روان مرکز مشاوره دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارگاه های آموزش مهارت های زندگی برای ورودی های سال ۹۳ مقطع کارشناسی هر کارگاه به مدت ۴ ساعت برگزار می شود.

وی ادامه داد: امسال برای اولین بار دانشجویان کارشناسی ملزم به حضور در کارگاه های آموزش مهارت های زندگی شدند و باید در این کارگاه های ۴ ساعته حضور یابند.

مسئول بهداشت روان مرکز مشاوره دانشگاه تهران ادامه داد: از سال ۹۴ مقرر شده یک کارگاه آموزش مهارت های زندگی در نیم سال اول سال تحصیلی و یک کارگاه در نیم سال دوم سال تحصیلی برگزار شود و در مجموع در سال ۸ ساعت کارگاه آموزش مهارت های زندگی برای دانشجویان برگزار شود.

وی ادامه داد: بیشتر مباحث کارگاه‌هایی که برای دانشجویان برگزار می شود درباره کنترل استرس، قاطعیت و جرات ورزی و کسب مهارت نه گفتن و آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد و مواد مخدر است.

جان بخش ادامه داد: در سال های اولیه این کارگاه های آموزشی فقط برای دانشجویان کارشناسی خوابگاهی برگزار می شد که از امسال برای کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی برگزار می شود.

وی ادامه داد: برگزاری ۱۰۰ کارگاه آموزشی ۳۵ نفره پیش بینی شده بود که بیشتر آنها برگزار شده است. ۴ الی ۵ جلسه بیشتر باقی نمانده است و با توجه به این مساله که برخی از دانشجویان هنوز نتوانسته اند در کارگاه های مذکور شرکت کنند، چند کارگاه نیز برای آنها برگزار خواهد شد.

منبع:خبرگزاری مهر