فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در خصوص «صدور دیپلم فوری در برخی مدارس غیرانتفاعی شبانه»، توضیحاتی ارائه داد.

توضیحات روابط عمومی آموزش و پرورش به نقل از سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش عنوان شده است.

۱- به استناد ماده ۲ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی، مدارس غیردولتی مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت متبوع و بر اساس این قانون تاسیس و اداره می شود، لذا رعایت دستورالعمل ها توسط مدارس غیردولتی الزامی است.

۲- ادعای مندرج در انتهای گزارش مبنی بر اینکه در آیین نامه ها ذکر گردیده در صورت عدم حضور دانش آموز در امتحان نمره قبولی به وی ارائه شود وجاهت ندارد و از سوی مرکز سنجش قابل بررسی است.

۳- امر نظارت بر فعالیت های مدارس و مراکز غیردولتی طی دو نوبت در سال و مطابق دستورالعمل نظارت جامع توسط ناظرین خبره صورت می پذیرد.

در پایان، سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش آمادگی دارد در صورت اعلام مشخصات واحدهای آموزشی متخلف در اسرع وقت نسبت به موضوع رسیدگی و برخورد قانونی لازم معمول گردد.

منبع:خبر آنلاین