فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

رئیس مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان از اجرای فاز یک و دو از برنامه پیشگیری از ایدز در دانشگاه‌ها خبر داد.

دکتر حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه پیشگیری از ایدز در دانشگاهها گفت: لازم است که دانشجویان الفبای پیشگیری از بیماری های آمیزشی، مقاربتی و رفتارهای پرخطر را آموزش ببینند.

وی ادامه داد: برهمین اساس مقرر شده، ابتدا کارشناسان مرکز مشاوره دانشجویی در دانشگاه‌ها دراین زمینه تحت آموزش قرار گیرند، سپس آموزش های لازم توسط کارشناسان به دانشجویان منتخب ارایه شده و در مرحله بعدی دانشجویان منتخب، روش های ساده پیشگیری از بیماری ها را به همکلاسی و هم خوابگاهی های خود، آموزش دهند.

رئیس مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه این برنامه از ابتدای سال تحصیلی جدید اجرایی می شود، یادآورشد: این دانشجویان منتخب می توانند این آموزش ها را علاوه بر دانشجویان به اطرافیان و سایر جوانان غیر دانشجو نیز ارایه دهند.

وی افزود: این طرح در سه فاز انجام می گیرد، فاز اول، آموزش کارشناسان، فازدوم، آموزش دانشجویان منتخب توسط کارشناسان و فاز سوم آموزش تمام دانشجویان است که اکنون فاز یک و دو این طرح در سال تحصیلی جاری اجرایی شده و فاز سوم که آموزش دانشجویان است در مرحله بعدی انجام می شود.

منبع: خبرگزاری مهر