فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

استاد سعید علیزاده

کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران

رتبه ۸ رشته حقوق

مدرس برتر درس عربی

با بیش از۲۲ سال سابقه درخشان آموزشی

مدرس نمونه آموزشگاههای برتر تهران و شهرستانها

مدرس رتبه های برتر کنکور

مدرس  درس عربی فیلم های آموزشی پرواز

مبتکر روش های سریع و نوین در تست زنی عربی کنکور

مؤلف ۳ عنوان کتاب آموزشی و کنکوری

پست الکترونیک: saeed.alizadeh@parvazz99.ir


تک محصول تهیه شده توسط استاد سعید علیزاده