فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

استاد هشترودی مدرس لوح‌های فشرده کنکوری و آموزشی پزوار کنکوری‌ها، آخرین حذفیات عربی کنکور 94 برای داوطلبان تمای رشته‌ها به جز رشته انسانی را اعلام کرد.

این حذفیات، بر اساس آخرین اعلام سازمان سنجش، مطرح شده است.

بر این اساس، ده مورد حذفیات برای درس عربی عمومی اعلام شده است که عبارتند از:

1-    الصور الجمالیه فی القرآن (مباحث مطرح شده بین حد فاصل دو درس در عربی)
2-    اعداد بالای 12 و همچنین قواعد مربوط به اعداد
3-    معتلات مزید و قواعد فعل «رای یری» به همراه مشتقات آن
4-    تشخیص نوع اعلال، تشخیص حروف اصلی در معتلات، تشخیص ماقبل اعلال
5-    منادی شبه مضاف و نکره مقصوده و نوع منادی در ایها و ایتها
6-    اعراب تقدیری ویژه اسامی مضاف به «ی» متکلم
7-    تشخیص نوع مفعول مطلق بودن در «حقا، صبرا، شکرا، عفوا»
8-    حفظ اشعار موجود در کتاب های عربی
9-    حال جمله (جمله حالیه)، تشخیص «و» حالیه
10-    بخش ملحقات در انتهای کتاب عربی اول، دوم و سوم
برای دریافت توضیحات بیشتر استاد هشترودی، می‌توانید ویدئو زیر را مشاهده کنید: