فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
معاون عمرانی دانشگاه آزاد گفت: با توجه به اینکه آیت الله هاشمی نسبت به بیکار شدن پرسنل دانشگاه به شدت حساس هستند تلاش می کنیم برای این افراد اشتغالزایی کنیم.

محسن هاشمی رفسنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که پروژه های تفریحی و گردشگری برای افزایش درآمد دانشگاه آزاد دارید، گفت: به دنبال درآمدزایی از چنین راه های کاسبکارانه ای نیستیم و هدف ما این است که از امکانات موجود استفاده کنیم تا هم درآمد داشته باشیم و هم پرسنل دانشگاه آزاد بیکار نباشند. چراکه در حال حاضر پرسنل زیادی داریم و چون دانشجو کاهش یافته لذا خود به خود این تعداد پرسنل نیز باید کاهش پیدا کنند و اگر فعالیت های جدیدی برای آنها ایجاد نکنیم مجبور به تعدیل نیرو می شویم.

وی افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی نسبت به بیکار شدن پرسنل دانشگاه آزاد به شدت حساس و مخالف چنین کاری هستند، لذا پرسنل دانشگاه به اجبار تعدیل نمی شوند.

معاون دانشگاه آزاد گفت: از این رو در نظر داریم فعالیت هایی جدیدی را ایجاد کنیم تا هزینه هایی را تامین و شغل ایجاد کند از جمله این برنامه ها ایجاد شرکت های دانش بنیان است.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد در خصوص یافت های فرسوده دانشگاه آزاد نیز گفت: بیشتر این بافت های فرسوده متعلق به بعد از سال ۱۳۶۱ است و عمدتا در تهران قرار دارند که هم فرسوده و هم بصورت پراکنده هستند.

هاشمی افزود: با اجرای طرح تجمیع واحد های تهران مرکز، تهران جنوب، تهران علوم پزشکی، تهران شمال و تهران غرب این بافت های فرسوده تا چند سال آینده کاهش چشمگری خواهند داشت ضمن اینکه واحد هایی که ساختمان های پراکنده داشتند بصورت متمرکز در یک جا خواهند بود.

منبع:خبرگزاری مهر