فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1393، تاریخ، محل و نحوه توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)، و همچنین زمان، نحوه تكمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی اینترنتی برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی

به گزارش پرواز به نقل از سازمان سنجش؛ سازمان سنجش آموزش كشور ضمن آرزوی موفقیت برای خواهران و برادران داوطلب شركت كننده در آزمون سراسری سال 1393 هر یك از گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی بدین وسیله به اطلاع كلیه داوطلبان آزمون مذكور می رساند كه نتیجه اولیه آزمون به صورت كارنامه تهیه و بر روی سایت این سازمان به آدرس www.sanjesh.org قرار گرفته است. هر یك از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسری سال 1393 می‌توانند به منظور اطلاع از نتیجه آزمون خود و مشاهده كارنامه نتایج اولیه و پرینت از آن به سایت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده، نام كاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و سال تولد و یا شماره پرونده، كدرهگیری و شماره شناسنامه اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در این آزمون شده‌اند، برای دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره 2) آزمون سراسری سال 1393 می توانندبه سایت سازمان مراجعه ودفترچه راهنما راكه از طریق سایت قابل دسترسی و پرینت می‌باشد تهیه نمایند.آن دسته از داوطلبانی كه امكان دسترسی وپرینت دفترچه راهنما از طریق سایت راندارند می توانند به شرح ذیل اقدام کنند.

1ـ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره 2) این آزمون از ساعت 9:00 روز سه‌شنبه مورخ 14/5/93 لغایت روز دوشنبه مورخ 20/5/93 در باجه مركزی پست شهرستانها و در شهرستانهای بزرگ در مناطق پستی شهرستانهای ذیربط توزیع می‌گردد. آن دسته از داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی گردیده‌اند در صورت تمایل به دریافت دفترچه شماره 2، می‌توانند با مراجعه به مراكز پستی شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ 10.000 (ده هزار) رالا در مهلت معین به عنوان كارمزد توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته به شركت پست جمهوری اسلامی ایران، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

2ـ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سال 1393 (دفترچه راهنمای شماره 2 شامل دفترچه شماره 2 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی به رنگ آبی دفترچه شماره 2 گروه آزمایشی علوم تجربی به رنگ مشكی دفترچه شماره 2 گروه آزمایشی علوم‌انسانی به رنگ سبز و دفترچه شماره2 گروه‌های آزمایشی هنر و زبانهای‌خارجی به رنگ مشكی) حاوی كلیه شرایط و ضوابط اختصاصی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه، شبانه، نیمه‌حضوری، مجازی و پردیس خودگردان و كلیه رشته‌های تحصیلی پذیرش با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، رشته‌های تحصیلی مؤسساتی كه به روش نیمه‌متمركز دانشجو می‌پذیرند، دانشگاه پیام‌نور (آموزش از راه دور)، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین توضیحاتی دربارة نحوة تكمیل فرم انتخاب رشته توسط داوطلبانی كه بر اساس مندرجات كارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر یك از دوره‌های فوق‌الذكر می‌باشند. و نحوه مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش كشور و تكمیل نمودن فرم انتخاب رشته است.

1ـ2ـ به هر یك از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی كه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی ذیربط تحویل می‌شود.

2-2- به هر یك از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی كه بر حسب مورد مجاز به انتخاب رشته از گروه آزمایشی هنر و یا زبانهای خارجی و یا هم گروه هنر و هم زبانهای خارجی می‌باشند، علاوه بر دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی اصلی یعنی علوم ریاضی و فنی و یا علوم تجربی و یا علوم انسانی دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی گروه های آزمایشی هنر وزبانهای خارجی نیز داده خواهد شد.این قبیل داوطلبان بایستی مبلغ 10.000 رال به ازاء هر یك از دفترچه ها پرداخت نمایند.

3-2- به داوطلبانیكه منحصراً در گروه‌های آزمایشی هنر و یا در گروه آزمایشی زبانهای خارجی و یا در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی گروههای هنر و زبانهای خارجی داده خواهد شد.

3- به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 1393 از تاریخ انتشار نتیجه اولیه فرصت داده می‌شود كه ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2) گروه آزمایشی مربوط و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی (این دستورالعمل از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش قابل دریافت است) اقدام نموده و كد رشته محل‌های مورد نظر خود را (برابر ضوابطی كه در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده) استخراج و به ترتیب تقدم علاقه مرتب نمایند. پس از آن، كد رشته‌های انتخابی خود را ابتدا در فرم پیش‌نویس مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج و پس از اطمینان از صحت كد رشته محل‌های انتخابی بمدت 8 روز (از چهارشنبه مورخ 15/5/93 لغایت چهارشنبه مورخ 22/5/93) بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی با وارد كردن شماره پرونده، نام كاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره پرونده، كد رهگیری و شماره شناسنامه نسبت به ثبت كدرشته محلهای تحصیلی مورد علاقه از رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی مجاز یا گروههای آزمایشی مجاز در دوره‌های مختلف روزانه، شبانه، نیمه‌حضوری ، مجازی و بین الملل دانشگاهها، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، دانشگاه پیام‌نور و دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش اقدام و نسبت به تكمیل فرم مذكور در مدت زمانی كه در نظر گرفته شده است، اقدام کنند.

4- آن دسته از شركت‌كنندگان آزمون سراسری سال 1393 كه متقاضی رشته‌های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش (به صورت آزاد ) و یا شاغلین رسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش متقاضی رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان، در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران می‌باشند، می‌توانند بر‌اساس نتیجه كارنامه اولیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره2)، با توجه به جنس، استان و بخش بومی خود، قبل از انتخاب رشته آزمون سراسری با پرداخت مبلغ 29.000 (بیست و نه هزار) رال منحصراً به صورت الكترونیكی و به وسیله كارت‌های بانكی عضو شبكه شتاب از طریق سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org، نسبت به اعلام علاقمندی رشته‌های تحصیلی دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجائی تهران وابسته به وزارت آموزش و پرورش اقدام نموده وسپس نسبت به انتخاب و درج كد رشته محلهای مورد علاقه خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام کنند.

5- داوطلبانی كه قبلاً علاقمندی خود را به گزینش در رشته های دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی اعلام نكرده‌اند، در صورت تمایل به شركت در گزینش این رشته ها، لازم است قبل از انتخاب رشته اینترنتی، نسبت به پرداخت مبلغ 58.000 (پنجاه و هشت هزار) رالش منحصراً بصورت الكترونیكی، از طریق كارتهای بانكی عضو شبكه شتاب اقدام نمایند.

6- بدیهی است پس از تائید نهایی كدرشته‌های انتخابی توسط داوطلب، شماره 15 رقمی توسط سیستم به عنوان رسید در اختیار داوطلب قرارداده خواهد شد. این رسید پس از انجام كامل مراحل و ارسال اطلاعات در یك صفحه مجزا ارائه می‌شود و داوطلبان بایستی توجه داشته باشند كه فقط یك بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده می‌شود و در صورت انتخاب رشته و دریافت رسید 15 رقمی به هیچ عنوان اجازه تصحیح و یا انتخاب رشته مجدد را ندارند. لذا داوطلبان بایستی در انتخاب رشته نهایت دقت را داشته باشند. ضمناً به داوطلبان توصیه می‌گردد پس از دریافت رسید از بخش مشاهده اطلاعات حتماً از فهرست كدرشته های انتخابی خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی كه بالای آن رسید 15 رقمی و شماره پرینت درج گردیده است یك نسخه پرینت تهیه و آن را تا زمان اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری نمایند.

7- تذكرات مهم:
7-1 -داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته می‌باشند برای اینكه مراحل انتخاب رشته‌های تحصیلی را با موفقیت به پایان برسانند و مشكلی برای آنان بوجود نیاید، لازم است اطلاعیه‌های این سازمان، دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و شرایط و ضوابط موسساتی كه به صورت شرایط خاص پذیرش می نمایند و هم چنین دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی را به دقت مطالعه نمایند.

7-2-كلیه دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی به شرط قبولی و اخذ گواهینامه دوره پیش‌دانشگاهی حداكثر تا شهریور ماه 1393 حق انتخاب رشته خواهند داشت.

7-3 -دانشجویان ترم آخر دوره كاردانی به شرط اخذ مدرك كاردانی (فوق‌دیپلم) تا تاریخ 31/6/93 حق انتخاب رشته خواهند داشت.

7-4 -داوطلبان پذیرفته شده دردوره های روزانه آزمون سراسری سال 1392 (اعم از متمركز ونیمه متمركز )چنانچه بدون اخذ مجوز درآزمون سال 93شركت نموده باشند، حق انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 1393 را ندارند. بدیهی است در غیر اینصورت به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.

7-5- داوطلبانی كه دانشجو بوده ودرآزمون سراسری سال 93شركت نموده اند چنانچه تا تاریخ مقرر (بشرح مندرج دردفترچه راهنمای شماره یك)انصراف از تحصیل نداده باشند، مجاز به انتخاب رشته نیستند. درصورت تكمیل فرم انتخاب رشته از گزینش حذف ودرصورت قبولی، قبولی آنان لغو ومطابق مقررات باآانان رفتارخواهد شد.

7-6-تمامی شركت‌كنندگان در آزمون سراسری سال 1393 كه دارای مدرك پیش‌دانشگاهی و یا شاغل به تحصیل در دوره دانشگاهی و یا دارای مدرك كاردانی(فوق دیپلم) بوده‌اند، حق ثبت‌نام و شركت در آزمون را داشته‌اند، بنابراین آن دسته از داوطلبان نظام‌جدید آموزش متوسطه كه به دوره پیش‌دانشگاهی راه نیافته‌اند، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون سراسری سال 1393 نبوده‌اند. بدیهی است چنانچه در آزمون شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته تلقی شده باشند، مجاز به تكمیل فرم انتخاب رشته نمی‌باشند و در صورت تكمیل فرم انتخاب رشته از گزینش نهایی حذف و برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره: داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسری سال 1393 كه دیپلم آنان كار دانش و یا فنی و حرفه‌ای نظام جدید می‌باشد، طبق ضوابط مجاز به شركت در آزمون نبوده‌اند، مگر اینكه دارای مدرك فوق دیپلم باشند و یا دوره پیش دانشگاهی را گذرانده باشند.

ضمناً به اطلاع می‌رساند نظر به اینكه نتیجه داوطلبان واجد شرایط انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 1393 (داوطلبان مجاز به انتخاب رشته) منحصراً از طریق سایت اینترنتی این سازمان اعلام می‌شود لذا هر داوطلب باید به این سایت مراجعه و پس از وارد كردن شماره پرونده، نام كاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه و یا شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و سال تولد و یا شماره پرونده كد رهگیری و شماره شناسنامه از وضعیت خود در آزمون سراسری سال 1393 مبنی بر اینكه مجاز به انتخاب رشته می‌باشد و یا نمی‌باشد مطلع گردد، لذا به كلیه داوطلبان شركت كننده حاضر در جلسه آزمون سراسری سال 1393 اكیداً توصیه می‌شود كه برای ورود به سایت سازمان و اطلاع از نتیجه آزمون خود به شرح فوق عمل كنند.
داوطلبان گرامی در صورت لزوم می‌توانند سوال یا سوالات خود را در ساعات اداری با شماره تلفن‌های 021-88923595-9 یا با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان اكیداً خودداری نمایند.ضمناًچنانچه درخصوص مندرجات كارنامه سوالی دارند منحصراً بایستی از طریق بخش پاسخگویی اینترنتی و حداكثر تاتاریخ 31/5/93اقدام نمایند.