فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
به علت اختلال در خطوط تلفن گروه آموزشی پرواز تا اطلاع ثانوی جهت ارتباط با مشاورین پرواز با این شماره تلفن ها تماس حاصل فرمائید
۰۹۱۲۸۵۰۱۱۶۵  –  ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۹۵  –  ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۵۶  –  ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۷۶
۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۳  –  ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۵۴  –  ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۶۳  –  ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۶۹
۰۹۱۲۸۵۰۱۰۷۹  –  ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵  –    ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۵۳ –  ۰۹۱۲۸۵۰۱۰۴۹