فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

صبح امروز عده ای از دانشجویان رشته پروتز دندانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران با حضور در مقابل ساختمان اصلی وزارت بهداشت، نسبت به حذف دوره کارشناسی پیوسته این رشته اعتراض کردند.

حسین سرباز نماینده این دانشجویان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، هدف از این اعتراض را حذف دوره کارشناسی پیوسته پروتزهای دندانی عنوان کرد و افزود: تنها دو سال از فارغ التحصیلی اولین دوره کارشناسی پیوسته درسطح کشور می گذرد و قطعا قضاوت در مورد ناکامی یا حتی موفقیت این دوره مستلزم زمانی به اندازه حداقل یک دهه است.

این دانشجویان خواستار احیای دوره کارشناسی پیوسته رشته پروتز دندانی شدند.

منبع:خبرگزاری ایسنا