فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
نتایج پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی کنکور سال ۹۴ که پذیرش آنها بر اساس سوابق تحصیلی بوده، اعلام شد.

دکتر حسین توکلی – مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور  افزود: فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی این رشته‌های تحصیلی  از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.

توکلی گفت: فهرست اسامی تعداد ۵۸ هزار نفر پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی مرحله تکمیل ظرفیت و رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی آزمون سراسری سال ۹۴ اعلام می شود.