فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
براساس تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور در سال ۹۴-۹۳ ، ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور از ۱۳ تیر ۹۴ آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ترم تابستان این دانشگاه براساس تقویم آموزشی دانشگاه و در صورت تصویب به صورت زیر ارایه می شود:

شماره موضوع ترم تابستان دانشگاه پیام نور تاریخ شروع و پایان
۱ ارایه درخواست میهمان شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد  ۴الی ۱۹ تیر ۹۴
۲ ارایه دروس برای مراکز ۶ الی ۱۲ تیر۹۴
۳ ثبت نام و انتخاب واحد ۱۳ الی ۲۴ تیر۹۴
۴ انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی ۶ تیر الی ۵ مرداد ۹۴
۵ دریافت فایل اطلاعات آزمونی (np) ۲۰ مرداد ۹۴
۶ دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو ۲۶ مرداد الی ۱۰ شهریور ۹۴
۷ شروع امتحانات ۳۱ مرداد الی ۱۲ شهریور ۹۴
۸ قرائت پاسخنامه ۳۱ مرداد الی ۱۲ شهریور ۹۴
۹ ثبت نمرات تشریحی کارشناسی ۳۱ مرداد الی ۲۰ شهریور ۹۴
۱۰ حداکثر زمان ارایه جواب نسبت به تجدید نظر توسط بانک سوال ۲۷ شهریور ۹۴
۱۱ تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحد ها ۱۱  الی ۳۱ شهریور ۹۴
۱۲ تایید حق التدریساساتید توسط استادان یک الی ۱۰ مهر ۹۴

براساس این گزارش، حداکثر زمان درخواست تجدیدنظر به سئوالات و نتایج آزمون برای دروس چند گزینه ای ۷۲ ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا ۵ روز پس از اعلام نمره است .

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی ۳ تا ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی است.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس عنوان شده است .

منبع:خبرگزاری مهر