فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تسهیلات ویژه کنکور سراسری برای داوطلبان نابینای مطلق،‌ کم‌بینا، ناشنوای مطلق و معلولان جسمی حرکتی را اعلام کرد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان سنجش آموزش کشور برای داوطلبان نابینای مطلق،‌ کم‌بینا، ناشنوای مطلق و معلولان جسمی حرکتی در برگزاری آزمون سراسری سال ۹۴ تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته است که این تسهیلات برای آن دسته از داوطلبان اعمال می‌شود که به تأیید سازمان بهزیستی رسیده باشند و گواهی ذیربط را به سازمان سنجش ارسال کرده و در فرم ثبت‌نام اینترنتی نیز معلولیت خود را بر حسب مورد مشخص کرده باشند.

وی افزود: در آزمون سراسری به استناد علامت گزاری این داوطلبان در بند۲۰ تقاضا نامه اینترنتی یک هزار و ۶۷۴ داوطلب در ردیف داوطلبان مذکور قرار گرفتند که ۸۳۵ نفر زن و ۹۲۹ نفر مرد هستند.

توکلی گفت: از این تعداد بر حسب نوع معلولیت ۲۲۱ نفر نابینای مطلق هستند که ۱۰۷ نفر از آنها زن و ۱۱۴ نفر مرد هستند، همچنین از ۳۶۵ داوطلب کم‌بینا ۱۷۴ نفر زن و ۱۹۱ نفر مرد هستند،‌تعداد ناشنوایان مطلق نیز ۶۹ نفر است که ۴۸ نفر زن و ۲۱ نفر مرد هستند و از تعداد ۲۲۱ نفر کم‌شنوا ۱۰۱ نفر زن و ۱۲۰ نفر مزد هستند،‌همچنین از تعداد ۸۸۸ نفر معلول جسمی حرکتی ۴۰۵ نفر زن و ۴۸۲ نفر مرد هستند.

گروه آزمایشی نوع معلولیت جمع
نابینای مطلق کم بینا ناشنوای مطلق کم شنوا معلول جسمی حرکتی
علوم ریاضی و فنی ۲ ۴۴ ۲۰ ۴۳ ۱۰۷ ۲۱۶
علوم تجربی ۱۰ ۱۲۸ ۲۲ ۱۰۸ ۳۳۵ ۶۲۳
علوم انسانی ۱۷۰ ۱۳۹ ۸ ۴۲ ۳۲۳ ۶۸۳
هنر ۱۳ ۲۰ ۱۶ ۱۵ ۳۸ ۱۰۲
زبان های خارجی ۲۶ ۳۴ ۳ ۱۳ ۶۵ ۱۴۱
جنسیت : زن ۱۰۷ ۱۷۴ ۴۸ ۱۰۱ ۴۰۵ ۸۳۵
جنسیت : مرد ۱۱۴ ۱۹۱ ۲۱ ۱۲۰ ۴۸۲ ۹۲۹
جمع ۲۲۱ ۳۶۵ ۶۹ ۲۲۱ ۸۸۸ ۱۷۶۴

وی ادامه داد: حوزه امتحانی این داوطلبان در هر یک از گروه‌های پنچ‌گانه آزمایشی در هر شهرستان مجزا از حوزه‌های داوطلبان تعیین شده است و در شهرستان تهران حوزه آزمون این داوطلبان دانشکده علوم توانبخشی است که سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز در تأمین مراقبان ذی صلاح با نمایندگان مراکز آزمون همکاری لازم را انجام می‌دهند.

توکلی یاد آور شد: برای داوطلبان نابینای مطلق منشی آشنای به زبان عربی و زبان انگلیسی فراهم شده است و سؤالات برخی دروس به خط بریل تهیه شده است.

وی افزود: تمامی سؤالات زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و معارف اسلامی و زبان انگلیسی مندرج در دفترچه آزمون عمومی (دفترچه شماره یک) برای کلیه داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی و همچنین کلیه سئوالات ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی،‌ تاریخ، جغرافی،‌ علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی مندرج در دفترچه شماره ۲ (دفترچه آزمون اختصاصی) برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی و همچنین دفترچه اصول عقاید و فقه ،‌ سؤالات زبان انگلیسی تخصصی (دفترچه شماره ۳ ) برای داوطلبان گروه زبان‌های خارجه به خط بریل تهیه شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: همچنین دفترچه سؤالات عادی نیز در اختیار داوطلبان نابینای مطلق قرار می‌گیرد تا اگر به خط بریل تسلط ندارند سؤالات از سوی منشی برای آنها قرائت شود.

وی خاطرنشان کرد: به منظور کیفیت آزمون ترتیبی اتخاذ شده تا فواصل صندلی برای داوطلبان نیازمند به منشی به گونه‌ای تنظیم می‌شود که قرائت سؤالات آزمون از سوی منشی اختلالی برای داوطلبان دیگر ایجاد نکند.

توکلی گفت: دفترچه های حاوی سئوالات آزمون عمومی (دفترچه شماره یک) و آزمون اختصاصی (دفترچه شماره ۲) کلیه گروه های برای داوطلبان  کم‌بینا به صورت درشت خط تهیه شده است .

وی درباره زمان پاسخگویی به سئوالات گروه های دارای شرایط خاص گفت: داوطلبان نابینای مطلق،‌کم‌بینا، ناشنوای مطلق و معلولان جسمی حرکتی برای پاسخ‌گویی به دروس ریاضیات، فیزیک، فیزیک مکانیک و شیمی ۱.۵ برابر زمان معمول پاسخ‌گویی و برای سایر دروس ۱.۳ برابر زمان معمول زمان دارند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: به منظور فراهم آوردن تسهیلات بیشتر بر اساس مصوبات مربوط تمام داوطلبان نابینای مطلق،‌کم‌بینا، ناشنوای مطلق و معلولان جسمی حرکتی سهمیه ۱ و ۲ در گزینش نهایی با سهمیه ۲ و ۳ گزینش می‌شوند.

منبع:خبرگزاری مهر