فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی با حضور رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، همزمان با افتتاح رسمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، جلسه هم اندیشی اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار شد.

دکتر محمدعلی سبحان اللهی سرپرست دانشگاه خوارزمی در این برنامه با اشاره به تصویب برنامه راهبردی دانشگاه در هیات امنا خاطر نشان کرد: استفاده از فرصت ها برای توسعه دانشگاه، بین المللی کردن دانشگاه و به هم پیوستگی پردیس های تهران و کرج دانشگاه ، افزایش فضای فیزیکی دانشگاه، جذب نیروهای نخبه و واجد شرایط برای کمک به ارتقاء سطح علمی دانشگاه، توجه به برنامه عملیاتی و تعیین اهداف در برنامه راهبردی مورد توجه است.

در ادامه، دکتر حسین ابراهیم آبادی رئیس موسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سخنانی در خصوص رشته های میان رشته ای مواردی را مطرح و بر جدی گرفتن مطالعات میان رشته ای تاکید نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی وی اظهار کرد: اولین گام گفتگو است؛ گفتگو بین اساتید رشته های مختلف، گفتگو بین دانشگاه های مختلف و رفتن به سمت پژوهش های مشترک. چرا که میان رشته ای قبل از اینکه برنامه باشد یک تفکر و گفتگوی میان رشته ای است.

منبع:خبرگزاری ایسنا