فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه خوارزمی، گفت: قرار است کتابخانه بزرگ دانشگاه خوارزمی تا پایان امسال در کرج افتتاح شود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، میرهادی حسینی معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه خوارزمی با اشاره به طرح‌های این دانشگاه برای ثبات انضباط مالی به خصوص در بخش حسابداری تعهدی، گفت: با وجود بیش از 900کارمند، 450 عضو هیأت علمی و 13هزار دانشجو وضعیت مناسبی در انضباط مالی حاکم کردیم.

وی افزود: همچنین 60دوره آموزش مهارتی در سال 93 برای کارمندان برگزار کردیم که برنامه‌ریزی داریم امسال این طرح را به 70 دوره افزایش دهیم.

حسینی با بیان اینکه دانشگاه خوارزمی 40هزار متر مربع پروژه عمرانی در دست اقدام و 12هزار متر مربع پروژه در حال مطالعه دارد، گفت: پروژه دانشکده فنی مهندسی و دانشکده شیمی در کرج آغاز شده است و پروژه دانشکده روانشناسی نیز در دست اقدام است و همچنین درنظر داریم کتابخانه بزرگ و مدرن دانشگاه خوارزمی را تا پایان امسال در پردیس کرج افتتاح کنیم.

منبع: خبرگزاری فارس