فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكی مشهد گفت: افزايش پذيرش دانشجو باعث كاهش كيفيت آموزش در دانشگاه های علوم پزشكی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ محمدرضا دارابی در همایش آموزش مبتنی بر شواهد  تالار ابن سینای مشهد برگزار شد اظهار داشت: در این همایش دو ركن اصلی دانشگاه یعنی دانشجو و استاد نقش عمده ای داشتند و انتظار مشاركت بیشتر این دو قشر دانشگاه را داشتیم.

وی با بیان این كه دانشگاه علوم پزشكی مشهد هشت هزار و ۳۰۰ دانشجو دارد افزود: آموزش در رشته های علوم پزشكی باید مبتنی بر شواهد باشد چرا كه جان انسان با آن مرتبط است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكی مشهد ادامه داد: با این حال در دانشگاه علوم پزشكی به علت كثرت پذیرش دانشجو آموزش مبتنی بر مشاهده مغفول مانده است كه منجر به افت كیفیت آموزش شده است.

وی تأكید كرد: وقتی برای هر استاد ۳۰ دانشجو قرار می دهیم نباید از استادان انتظار اموزش مبتنی بر مشاهده داشته باشیم.

دارابی بر لزوم تربیت دانشجویان به صورت منطقی تأكید كرد و افزود: دانشجویان را باید به گونه ای تربیت كنیم كه با بیان انتقادات به صورت منطقی در ارتقاء آموزش مشاركت كنند.

وی ادامه داد: مدیران آموزشی می توانند با برنامه ریزی آموزشی باید آمرانه و به صورت مستفیم نقش خود را ایفا كنند.

دارابی به نقش ارزشیابی های دانشجویان و استادان در ارتقاء كیفیت آموزش اشاره كرد و گفت: ارزشیابی در توسعه مشاركت آموزشی نقش موثری دارد و با انجام دقیق آن می توانیم ادعا كنیم كه در مسیر ارتقاء آموزش حركت می كنیم.

اعمال سلیقه در آموزش آفت نظام آموزشی است

در ادامه حسین كریمی دبیر علمی تصریح كرد: آموزش تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و هر گونه ساده انگاری و اعمال سلیقه شخصی منجر به اتلاف منابع اسلامی باشد.

وی با بیان این كه آموزش نادرست منجر به تربیت نیروهای نالایق می شود تصریح كرد: آموزش مبتنی بر شواهد به عنوان راه حل اساسی برای شناسایی مشكلات و ارائه آموزش استاندار است.

كریمی شواهد ادامه داد: آموزش مبتنی بر شواد پارادایمی است كه در آن مشاركت كنندگان در آموزش از شواهد تجربی در تصمیم گیری آموزشی استفاده شود.

وی ابراز داشت: در آموزش مبتنی بر شواهد تصمیم گیری براساس شواهد بر تصمیم گیری بر اساس عقیده شخصی ارجحیت دارد.

كریمی محورهای همایش را بر اساس برنامه ریزی تدریس و یادگیری عنوان كرد و گفت: هدف ما از برگزاری این همایش آموزش جامعه در بومی سازی محتوای آموزشی و تطابق اموزش تئوری با آموزش بالینی است.

وی جامعه هدف این همایش را استادان، ‌ دانشجویان و كاركنان دانشگاه ها دانست و افزود: برای ارتقاء كیفیت آموزش و ارائه آموزش استاندارد، رویكرد آموزش مبتنی بر شواهد بهترین و موثرترین انتخاب در حال و آینده است.

منبع:خبرگزاری مهر