فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: آمار خودکشی در میان دانشجویان علوم پزشکی در سال های گذشته روند افزایشی را نشان می دهد و شیوع افسردگی بالا است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رضا فراهانی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز در نشست خبری که در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد با اشاره به هفته خوابگاه های دانشجویی گفت: حدود ۷۰ درصد دانشجویان دانشگاه های دولتی غیر بومی هستند. حدود ۶۰ درصد آنها در خوابگاه های دولتی اقامت دارند و ۴۰ درصد در خارج از خوابگاه های دولتی هستند. از این ۴۰ درصد ۱۰ درصد دانشجویان متاهل اند که دانشگاه های دولتی امکانات کمی برای این دانشجویان دارند. ۳۰ درصد دیگر دانشجویان نیز چون امکانات خوابگاه ها کافی نیست در مکان هایی که خود تهیه کرده اند، اقامت می کنند.

وی ادامه داد: به هر حال ۷۰ درصد دانشجویان در ابتدای تحصیل از خانواده خود جدا می شوند. در این زمان با مفهوم معیشت دانشجویی مواجه می شویم. معیشت دانشجویی برای رسیدن به اهداف کسب علم بسیار تاثیرگذار است و ممکن است حتی هدف اصلی را تحت الشعاع قرار دهد.

فراهانی ادامه داد: در قانون اشاره ای به معیشت دانشجویی نشده است و این موضوع در واقع بلاتکلیف است اما در فصول متعددی از قانون اساسی به بحث عدالت اجتماعی توجه شده است. از منظر عدالت اجتماعی ما نمی توانیم به معیشت دانشجویی بی توجه باشیم.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت ادامه داد: وضعیت معیشت دانشجویی اعم از خوابگاه، تغذیه و سایر موارد متاسفانه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. ۶۰ درصد از دانشجویان که غیر بومی بوده و در خوابگاه ها هستند در خوابگاه هایی قرار دارند که ظرفیت آن ۱.۵ برابر استاندارد است. چراکه خوابگاه های ما بسیار کم هستند و ظرفیت پذیرش دانشجو ۱.۵ برابر ظرفیت استاندارد خوابگاه است.

وی تصریح کرد: خوابگاه های ما بسیار قدیمی بوده تجهیزات کافی نداشته و فرسوده هستند. براساس طراحی قابل قبول استاندارد و با توجه به پیوست فرهنگی ساخته نشده اند. پس از نیم قرن سابقه احداث خوابگاه در جستجوهایی که انجام دادیم یک برگ سند در مورد خوابگاه مطلوب و استاندارد پیدا نکردیم. دانشگاه ها براساس سلایق خود خوابگاه ها را طراحی و ساختند.

وضعیت معیشت دانشجویان مطلوب نیست

فراهانی با بیان اینکه وضعیت ما در خوابگاه و معیشت دانشجویی وضعیت مطلوب و ایده آلی نیست به فلسفه هفته خوابگاه های دانشجویی اشاره کرد و گفت: فلسفه این هفته این است که مردم و مسئولان به معیشت دانشجویی توجه کنند.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت ادامه داد: هفته خوابگاهها هفت روز بوده و به هر روز یک نام مشخص ارائه شده است که فعالیت هایی براساس نام هایی که گذاشته شده صورت می گیرد. به عنوان مثال روز اول روز خوابگاه، مشارکت و مدیریت دانشجومحور نامگذاری شده است و یکی از راهبردهای ما برای ارتقای کیفیت خوابگاه احیای شورای صنفی است و ما به دنبال رویکرد نمادین و نمایشی در این قضیه نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که مشارکت دانشجویان را در مدیریت خوابگاهی افزایش دهیم و هر خوابگاه خود یک شهردار داشته باشد.

وی ادامه داد: نام یکی دیگر از این روزها به نام خوابگاه، حرکت و تندرستی گذاشته شده است متاسفانه علی رغم اینکه روز به روز وارد دنیای صنعتی تر می شویم به نظر می رسد به سلامت مردم و دانشجویان آسیب وارد شده و به موضوع تندرستی توجه نمی شود.

روند افزایشی خودکشی در میان دانشجویان

فراهانی ادامه داد: نام یکی دیگر از روزها به خوابگاه، فرهنگ، امید و نشاط نامگذاری شده است. متاسفانه بحث افسردگی در دانشگاه های ما طی سال های گذشته زیاد شده است افت تحصیلی به وجود آمده است بحث خودکشی در سال های گذشته روند افزایشی را نشان می دهد.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به خودکشی آمار سال گذشته گفت: آمار خودکشی در سال گذشته نسبت به سال قبل و سال قبل نسبت به سال های قبل روند افزایش را نشان می دهد.

وی ادامه داد: یک درصد دانشجویان علوم پزشکی مشروط می شوند و سه درصد نیز دچار ضعف مفرط تحصیلی می شوند که این به خاطر بهره هوشی کم آنها نیست بلکه تابع شرایط مختلفی است.

شیوع بالای افسردگی 

فراهانی ادامه داد: همچنین براساس مطالعاتی که صورت گرفته افسردگی در جامعه دانشگاهی افزایش پیدا کرده است. بنابراین با توجه به اینکه خوابگاه محل زندگی دانشجویان است باید امید و نشاط را در آن افزایش دهیم.

رونمایی از تخته سلامت در هفته خوابگاهها

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در ادامه به رونمایی از تخته سلامت در هفته خوابگاه های دانشجویی اشاره کرد و گفت: با تخته سلامت نشاط بیشتری در خوابگاه ها ایجاد می شود.

وی در ادامه نام یک روز دیگر از هفته خوابگاه ها را خوابگاه سازی، ارزش معنوی و ضرورت ملی ذکر کرد و گفت: متاسفانه در برنامه پنجم توسعه بحث خوابگاه سازی حذف شده است که این یک اشتباه راهبردی بود. به همین دلیل یکی از روزها را به نام خوابگاه سازی ارزش معنوی و ضرورت ملی نامگذاری کردیم تا اهمیت این موضوع را نشان دهیم.

فراهانی در ادامه افزود: دانشگاه های علوم پزشکی ۷۰۰ هزار متر خوابگاه دارند که ۴۰۰ هزار متر مربع آن قابل استفاده نیست. ۳۰۰ هزار متر باقی مانده نیز قابل قبول است ولی مطلوب نیست.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت ادامه داد: ما با کمبود خوابگاه مواجه هستیم و باید خوابگاه سازی را مجددا احیا کنیم و در این زمینه از ظرفیت خیرین استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: امسال هفته خوابگاه های دانشجویی وزارت بهداشت از سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه آغاز می شود در حالی که وزارت علوم از روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه آغاز کرده است و دلیل تاخیر آن این است که امسال دانشگاه های علوم پزشکی انتخابات شورای صنفی را دارند و ۵۰۰ نفر از دبیران شورای صنفی علوم پزشکی کشور در ساری کارگاه های سه روزه ای را می گذرانند تا بدین وسیله با رویکردهای وزارت بهداشت در احیای شوراهای صنفی  آشنا شوند.

آسیبهای اجتماعی افزایش یافته است

فراهانی در ادامه افزود: یکی دیگر از هفته خوابگاه های دانشجویی به نام خوابگاه سلامت روان و سبک زندگی دانشجویی نامگذاری شده است. متاسفانه آمار آسیب های اجتماعی طی سال های گذشته افزایش یافته است. آمار افت تحصیلی، اعتیاد، افسردگی، مواد مخدر و روانگردان ها آسیب های اجتماعی است که متاسفانه سال های گذشته به طرز نگران کننده ای افزایش یافته است بر همین اساس یک روز به نام سلامت روان و سبک زندگی دانشجویی نامگذاری شده است.

راه اندازی کانون سلامت روان

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در ادامه گفت: بر همین اساس دانشگاه های علوم پزشکی، کانون سلامت روان را راه اندازی کرده اند که در زمینه پیشگیری آسیب های اجتماعی به مسئولان و دانشگاه کمک خواهند کرد همچنین همتایاران دانشجویی متشکل از دانشجویان تشکیل شده اند که به مشاوران خوابگاه ها کمک می کنند.

در ادامه از رونمایی سند خوابگاه استاندارد خبر داد و گفت: سند مکتوب خوابگاه استاندارد وجود نداشت که طی هشت ماه گذشته تهیه شده و قرار است در هفته خوابگاه های دانشجویی رونمایی شود و همچنین ۲۰ خوابگاه علوم پزشکی مطابق با خوابگاه استاندارد در ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی احداث شود.

منبع:خبرگزاری مهر