فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: کل دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) در علوم پزشکی با هدف اضافه کردن بخش های فناوری و کارآفرینی بازبینی می شوند.

دکتر باقر لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازبینی کل دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) در علوم پزشکی در دستور کار قرار گرفته است و یکی از محورهای بازبینی، ایجاد فناوری و کارآفرینی در این رشته ها است.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی که انجام شده کلیه برنامه های درسی دکتری تخصصی تا پایان سال بازبینی می شوند. همچنین بازبینی سایر برنامه های درسی در حوزه های تخصصی در دستور کار قرار دارند.

لاریجانی یادآور شد: بخشنامه ای نیز در حال تدوین است که دانشجویان دکتری تخصصی به ویژه در رشته داروسازی بتوانند طرح های خود را در مراکز رشد وابسته به دانشگاه ها بگذارنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: این بخشنامه به زودی نهایی شده و در یک ماه آینده اجرایی خواهد شد.

منبع:خبرگزاری مهر