فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

دانشجویان استعدادهای درخشان رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران که متقاضی تحصیل همزمان در دوره MPH هستند می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از دانشجویان استعدادهای درخشان رشته پزشکی متقاضی تحصیل همزمان در دوره MPH برای سال تحصیلی ۹۵- ۹۴ انجام می گیرد.

این دانشجویان در صورت واجد شرایط بودن تا ۲۰ تیرماه ۹۴ فرصت دارند درخواست خود را به اداره استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل دهند.

افرادی می توانند در این دوره ثبت نام کنند که امتحان جامع علوم پایه را با موفقیت گذرانده باشند و معدل کل حداقل ۱۶ را کسب کرده باشند. عضویت در اداره استعدادهای درخشان بر اساس آیین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی ورفاهی ویژه استعدادهای درخشان نیز از دیگر شرایط شرکت در این دوره است.

حداکثر بیش از ۴ ترم از امتحان علوم پایه افراد نباید گذشته باشد. نداشتن مشکلات آموزشی اعم از مردودی و مشروطی در دروس نیز از دیگر شرایط است.

منبع: خبرگزاری مهر