فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
معاون آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد: وزارت علوم بازنگری رشته دامپزشکی را به دانشگاه تهران واگذار کرده است این رشته از جمله رشته هایی است که بیش از ۱۰ سال قدمت دارد و تا پایان شهریور باید بازنگری شود.

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون وزارت علوم درحال تفویض اختیار برنامه ریزی درسی به دانشگاه های گروه یک است.

وی ادامه داد: اصل این اختیار به دانشگاه تهران واگذار شده، بنابراین این دانشگاه، برنامه ریزی درسی را در شورای برنامه ریزی دنبال می کند و آن را به اطلاع وزارت خانه خواهد رساند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران ادامه داد: جدا از بحث تفویض اختیار برنامه ریزی درسی به دانشگاه‌ها، وزارت علوم بحث بازنگری رشته های قدیمی را نیز دنبال می کند و تا پایان شهریور باید رشته هایی با  بیش از ۱۰ سال قدمت، بازنگری شوند.

وی ادامه داد: بازنگری تعدادی از این رشته ها نیز به دانشگاه تهران واگذار شده که از آن جمله می توان به رشته دامپزشکی اشاره کرد.

قمصری یادآور شد: رشته‌های دیگر نیز به تدریج بازنگری خواهد شد. کمیته های برنامه ریزی در وزارت علوم قرار است دانشگاه‌هایی را به صورت محور قرار داده و سایر دانشگاه‌ها با حضور کارشناسان برای بازنگری اقدام می کنند.

وی یادآورشد: بازنگری رشته‌ها در دانشگاه تهران به صورت مستمر انجام می شود و قرار است یک گزارش کلی از رشته هایی که در سال های اخیر در دانشگاه تهران بازنگری شده تهیه و به وزارت علوم ارایه شود.

منبع:خبرگزاری مهر