فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

باستان شناسی

کد(1132)

مقدمه

باستان شناسی از یك سو مسیر تاریخ را تعیین می كند و از سوی دیگر مادر تاریخ است. روشن كردن گذشته هر جامعه از جهت مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا مذهبی از اصول اساسی این رشته است. هدف از تحصیل در این رشته، تربیت نیروی متخصص و كارآمد برای بررسی و شناسایی آثار تاریخی و كاوشهای باستان شناسی در مناطق مختلف كشور، همچنین تامین كادرهای تحقیقی، فرهنگی و هنری سازمانی مربوط می باشد. رشته باستان شناسی در مقطع كارشناسی به مطالعه آثار باستانی سه دوره پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی می پردازد. دانشجویان در طی چهار سال با آثار باستانی دوران پیش از تاریخ ایران، بین النهرین و مصر و تمدن و فرهنگ اسلامی آشنا می شوند. کشف یک اثر جدید، هدف غایی هر باستان شناس است. هدفی که با کار و تلاش در گرمای کویر و در سرمای کوهستان و با تحمل سختی ها و مشکلات بسیار می توان به آن دست یافت.

زمینه های اشتغال

” ایران بهشت باستان شناسی است “. در حال حاضر درحالی که ما تعداد زیادی فارغ التحصیل باستان شناسی بیکار داریم ، بسیاری از آثار باستانی کشور ما هنوز شناسایی و ثبت نشده است . حداقل در سطح لیسانس موقعیت کاری این رشته بسیار محدود می باشد . در کشور ما متولی باستان شناسی ، سازمان میراث فرهنگی کشور است که دامنه فعالیتش محدود می باشد و تنها تعداد اندکی از  فارغ التحصیلان آن هم در سطح کارشناسی ارشد جذب این مرکز می شوند.پس فارغ التحصیلان این رشته در درجه اول کادر مورد نیاز سازمان میراث فرهنگی کشور را تامین می کنند و پس از آن در ووزارت ارشاد اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی یا در وزارت آموزش و پرورش جهت تدریس و یا سازمان اوقاف و نقشه برداری شهری و … مشغول کار می شوند ودرحال حاضر از نظر وضعیت درآمد در سطح متوسطی می باشند .