فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

احمد رضا چوخاچیان  رتبه ۳۸ علوم ریاضی و فنی

مشاور: آقای ملکی

علی ناصری رتبه ۱۳۶ علوم انسانی

مشاور: خانم غفاری

به زودی کارنامه سایر رتبه های پرواز در همین صفحه …