فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی از بررسی پرونده دانشجویان بورسیه با حضور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد .

مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص شکایت دانشجویان بورسیه به کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در خصوص دانشجویان بورسیه دو بحث وجود دارد یک بحث دانشجویانی که به صورت غیر قانونی بورسیه شده اند و یک بحث نیز مربوط به دانشجویانی است که باید به آنها بورسیه تعلق می گرفت ولی تعلق نگرفته است.

وی ادامه داد: هر دو موضوع مذکور از سوی نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان کمیسیون آموزش به کمیسیون ارایه شده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون این موارد با حضور دکتر محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در کمیسیون آموزش درحال بررسی است و جلسات متوالی در این خصوص تشکیل می شود تا نمایندگان به جمع بندی نهایی رسیده و سپس از وزارت علوم مطالبه کنند.

وی ادامه داد: تعداد دانشجویانی که باید به آنها بورس اختصاص داده می شد ولی این کار صورت نگرفته ۱۵ نفر بوده و تعداد دانشجویانی که عنوان می شود بورسیه غیر قانونی دارند در نگاه اول ۲۰۰ نفر هستند که پرونده هر دو مورد درحال بررسی است و امیدواریم که نمایندگان به زودی به جمع بندی رسیده و نتیجه نهایی بررسی های صورت گرفته را اعلام کنند.

منبع: خبرگزاری مهر