فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مهندس مصیبی؛ مشاور پرواز کنکوری‌ها: تیم رئال مادرید در فصل گذشته مسابقات قهرمانی کشور اسپانیا،علی رغم داشتن جمعی ازبهترین بازیکنان دنیای فوتبال،نتوانست نتیجه ی مطلوبی را کسب نمایند،پس ازبررسی های انجام شده توسط کمیته ی فنی این باشگاه، مشخص شد این تیم، مقدماتی راکه برای کسب موفقیت در دوران قبل ازآغاز فصل لازم بوده است به درستی انجام نداده است.

همیشه وقتی سخن ازبرنامه ریزی می شود، ناخداآگاه اولین نکته ای که به ذهن می رسد،درس وکنکور ومدرسه است،در حالیکه برنامه ریزی برای رسیدن به موفقیت درهرزمینه ای از مهمترین اصول اولیه به شمارمی رود.درحقیقت برنامه ریزی یعنی مدیریت منابع وسرمایه هایی که دراختیارداریم، و صد البتـــه مهمترین سرمایه ای کـــه مادردروه ی کنکوردراختیارداریم وقت وزمان است.درکل دوره ی آمادگی برای کنکور به دلیل محدودیت زمان،اهمیت برنامه ریزی برای شما بیش از پیش نمایان می شود،فلذا اقدام به برنامه ریزی برای استفاده ی مناسب از وقت می نمایید،اما حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که دراجرای آن موفق نبوده باشید.می دانید چرا؟براساس نتایج یک نظر سنجی انجام شده (1386) دانش آموزان عدم رعایت مقدمات وتوجه به نکات اصولی برنامه ریزی را یکی ازمهمترین عوامل درعدم اجرای برنامه ی تدوین شده ی خویش می دانند.

بنابراین برای داشتن یک برنامه ی خوب باید به نکاتی قبل از تدوین برنامه  توجه نماییدکه نقش تعیین کننده ای در اجرایی شدن برنامه ی مطالعاتی شما دارد که عبارتند از:
1-    برنامه باید منطقی ومنطبق برواقیعت باشد.به طورمثال اگر توان مطالعاتی شمادر یک هفته 20 ساعت است نباید برای خود 40 ساعت برنامه ریزی کنید. عدم رسیدن به حد تعیین شده برای شما ایجاد یاس و ناامیدی خواهد نمود.
2-    برنامه باید انعطاف داشته باشد یعنی در مواقع ضروری قابلیت تغییر راداشته باشد.
3-    توازن وتناسب باید در تقسیم بندی بین دروس رعایت شود. یعنی برنامه به گونه ای تدوین نشود که برای یک درس عمومی 10 ساعت و برای یک درس اختصاصی 3 ساعت زمان درطول یک هفته قرارداده شود.
4-    پیش بینی انجام حل تمرین و حل تست می بایست متناسب بازمان تعیین شده برای آن درس منطبق بر الگوی مطالعاتی درسی باشد.تعیین تست و تمرین بیش از زمان مقررشده باعث عدم انجام برنامه ریزی خواهد شد.
5-    رعایت الویت درمطالعه ی دروس وانجان تکالیف می بایست براساس برنامه ی درسی مدرسه ی شما باشد.عدم توجه به الویت ها باعث برهم خوردن نظم برنامه ی شما خواهد شد.
6-    توجه به برنامه ی آزمون ها ی هماهنگ وقراردادن محتوای آن دربرنامه ی درسی موجب ایجاد انگیزه برای اجرای بهتر برنامه خواهد شد.
7-    در برنامه ریزی خود حتما زمانی رابرای مرور و جمع بندی لحاظ کنید. رعایت این موضوع باعث جلوگیری از عدم انباشته شدن دروس خواهد شد.
8-    ودرآخرحساسیت وسماجت شما دراجرای برنامه وعدم دلسردی ازادامه ی اجرای برنامه ضمانت اجرایی برنامه ی شما خواهد بود.