فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

جدول برنامه زمانی آزمونهای سال ۱۳۹۸

آزمون تاریخ ثبت نام تاریخ برگزاری
دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۸ سه‌شنبه ۹۷/۰۹/۰۶ تا دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۲ جمعه ۹۷/۱۲/۰۳
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۸ جمعه ۹۷/۰۹/۱۶ تا یکشنبه ۹۷/۰۹/۲۵

پنجشنبه ۹۸/۰۳/۲۳ و جمعه ۹۸/۰۳/۲۴

سراسری سال ۹۸ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۲۴ تا پنج‌شنبه ۹۷/۱۲/۰۲

پنجشنبه ۹۸/۰۴/۱۳ و جمعه ۹۸/۰۴/۱۴

کاردانی به کارشناسی سال ۹۸ ثبت نام و انتخاب رشته در کلیه رشته های با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی سه شنبه ۹۸/۰۲/۱۰ تا دوشنبه ۹۸/۰۲/۱۶ برگزاری آزمون برای رشته های امتحانی با آزمون جمعه ۹۸/۰۵/۱۱
کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۹۸ ثبت نام و انتخاب رشته در کلیه رشته های امتحانی با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی یکشنبه ۹۸/۰۲/۲۲ تا شنبه ۹۸/۰۲/۲۸ برگزاری آزمون برای رشته های امتحانی با آزمون ۹۸/۰۵/۱۱