فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

استاد تهرانچی، مبحث سقوط آزاد فیزیک/ استاد احمدنیا، زبان فارسی/ استاد همدانی، تغذیه و گوارش معده/ با حضور مشاور پرواز کنکوری ها مهندس سیگارودی