فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

استاد انصاری، فصل اول هندسه/ استاد باستی، فیزیک/ استاد فراهانی، دفع مواد زائد در جانوران/ با حضور مشاور پرواز کنکوری ها، مهندس مصیبی