فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

استاد اسلامی، مولاریت شیمی/ استاد خزائی، درک مطلب زبان/ استاد علیزاده، مبحث تابع ریاضی/ با حضور مشاور پرواز کنکوری ها، مهندس ناصح زاده