فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

استاد تهرانچی، مبحث خازن درس فیزیک/ استاد مرتاضی، درس سوم زبان چهارم/ با حضور مشاور موسسه آموزشی پرواز کنکوری ها، مهندس فرهپور