فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

استاد علیزاده، مبحث مشتق گیری/ استاد احمدنیا، مبحث آرایه های ادبی/ با حضور مشاور موسسه آموزشی پرواز کنکوری ها، مهندس سیگارودی با موضوع هدف گذاری برای کنکور