فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

استاد مرتاضی، مبحث افعال دو بخشی/ استاد آریان حیدری، مبحث تابع معکوس/ استاد اسماعیلی، مبحث آیات/ با حضور مشاور موسسه پرواز کنکوری ها مهندس مصیبی با موضوع انگیزه.