فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

استاد مرتاضی، درس یک زبان پیش دانشگاهی/ استاد آریان حیدری، مبحث ترکیب توابع/ استاد اسماعیلی، دین و زندگی دوم دبیرستان/ با حضور مشاور موسسه آموزشی پرواز کنکوری ها، مهندس فرهپور