فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

استاد تهرانچی، مبحث سقوط آزاد/ استاد مرتاضی، مبحث ترتیب به کار بردن صفات در زبان انگلیسی/ استاد علیزاده، مبحث حد/ با حضور مشاور موسسه پرواز کنکوری ها، مهندس فرهپور با موضوع برنامه ریزی برای کنکور