فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

استاد آل بویه، مبحث مولاریته شیمی/ استاد کشاورز صدر، مبحث اعراب فعل مضارع/ استاد آریان حیدری، مبحث دامنه تابع و با حضور مشاور پرواز کنکوری ها، مهندس مصیبی