فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

استاد تهرانچی، مبحث سقوط آزاد فیزیک/ استاد احمدنیا، مبحث آرایه های ادبی/ استاد فراهانی، مبحث حشرات زیست شناسی/ با حضور مشاور موسسه پرواز کنکوری ها، مهندس فرهپور