فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

بودجه بندی دروس عمومی

بودجه بندی سئوالات درس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی در آمدی بر تحمیدیه و مناجات 2 1 1 1
مناجات / نیایش 1 1 1 1 1
درآمدی بر ادبیات حماسی 1 1 1
کاوه دادخواه 1
گذر سیاوش از آتش 1
درآمدی بر ادبیات غنایی / دریای کرانه ناپدید 1 1 1 2 1 2 1
من این همه نیستم / حدی خوان 1 2
مناظره ی خسرو با فرهاد 1
اکسیر عشق 1 1
دولت یار 1 1 1
اشارت صبح / مجنون و عیب جو 2 1 1
سپیده ی آشنا / قلب مادر 1 1 1
کیش مهر / رنج بی حساب 1 1 2
رباعی و دو بیتی دیروز و امروز
درآمدی بر ادبیات تعلیمی / پرورده گویی 2 1 1 1
ذکر حسین بن منصور / مست و هوشیار 1 1 1 1 1
در آمدی بر توصیف و تصویرگری / گویی بط سفید جامه به صابون زده است
دماوندیه 1 1
توصیف کویمات و حمات و طرابلس / شب کویر 1 1 1
اورازان
درآمدی بر حسب حال / زندگی نامه / چند حکایت از اسرار التوحید / سیرت مولانا 1 1 1
بارقه های شعر فارسی / جامی / افسانه ی عاشقی 1
میرزا رضا کلهر
درآمدی بر ادبیات داستانی / قصه ی عینکم 1
آخرین درس 1
درآمدی بر ترجمه
جهاد / هجرت / اعتراف / تقلید 1 1 1
درآمدی بر ادبیات معاصر / می تراود مهتاب 1
خوان هشتم 1 1
صدای پای آب / شکوفه ی اشک / پیش از تو… / مناجات 1 1 2
فهرست واژگان 1 1 1

 

بودجه بندی سئوالات درس ادبیات فارسی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
ادبیات فارسی 3 ما هم‌چنان در اول وصف تو مانده‌ایم / افلاک حریم بارگاهت 2 1 1 1
رزم رستم و اسفندیار 1 1 1
کمال الملک 1
گاو 1
گلدسته ها و فلک
قاضی بست 1 1
بیهقی و هنر نویسندگی او 1 1 1
خون خروشید / بانگ جرس 1 1 1
تپه ی برهانی / باغ نگاه
ترانه ی من / سه پرسش 1 1
چشم به ر اه
امید دیدار / آفتاب وفا 1 1 1 1
پروانه ی بی پروا / سخن تازه 1 2 1 1
کبوتر طوقدار / از ماست که بر ماست 1 1 1 1
نوروز / زاغ و کبک 1 2 1
هجرت / آفتاب پنهانی / قرآن مصور 1
قاصدک (از سال 90 حذف شده است.)
نیاز روحانی / چند روحانی 1 1
بخوان 1 1
بوی جوی مولیان 1 1
اقلیم عشق 1 1
موسی و شبان 1 1
شبنم عشق 1
اعلام 1 1 1 1 1
فهرست واژگان 1
املای ترکیبی
تاریخ ادبیات ترکیبی

 

بودجه بندی سئوالات درس ادبیات فارسی 2 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
ادبیات فارسی 2 الهی / همای رحمت 1 1 1
ادبیات حماسی / رستم و اشکبوس 1 1 1
حماسه ی مصنوع / حمله ی حیدری 1
ادبیات نمایشی / بچه های آسمان 1
ادبیات داستانی معاصر / کباب غاز 1 1 2 1 1 2 1 1
گیله مرد 1 1
سووشون 1 1 1 1
کلبه ی عمو تم / تو را می خوانم 1
در بیابان های تبعید / از یک انسان 1
دخترک بینوا
مائده های زمینی 1 1
در آرزوی تو باشم / دل می رود ز دستم 1 1
ادبیات تعلیمی / باغ عشق / پیدای پنهان 1 1 1 1 1
تربیت انسانی و سنت ملی ما 1 1
جلوه های هنر در اصفهان
خسرو / مایع حرف شویی 1 1 1 1 1
داروگ / باغ من / انتظار 1 1 1 2
سفر به خیر / در سایه سار نخل ولایت 1 1
حدیث جوانی / در کوچه سار شب 1
سفرنامه، حسب حال و زندگی نامه / سفرنامه ی ابن بطوطه / به سوی تخت جمشید 1
خاطرات اعتماد السلطنه / آن روزها 1 1
شخصی به هزار غم گرفتارم / طرحی از یک زندگی 1
ادبیات فارسی برون مرزی / کعبه ی مخفی 2 1 1 1
مسافر / ریشه ی پیوند / مناجات 1
اعلام 1 1 1 1
فهرست واژگان 1 1 1
املای ترکیبی

 

بودجه بندی سئوالات درس زبان فارسی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
زبان فارسی 3 قواعد ترکیب
جمله 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1
ویرایش 1 1 1 1
املای «همزه» در فارسی 2 1
مطابقت نهاد و فعل 1 1 1
نگارش تشریحی
گروه فعلی 1 1
زندگی نامه نویسی
جمله ی ساده و اجزای آن 1 2 1 1 1 2 1 1
نا مطابق های املایی 1 1 2 1
بازگردانی – بازنویسی 1 1
نظام معانی زبان
گروه اسمی 1 2 1 1 1 2 1
آشنایی با نوشته های ادبی 1 3 2 3 1 4 3 1
گروه اسمی 2 1 1 1
طنزپردازی 1
ساختمان واژه 1 1 1 1 1 2 1 1
کلمات دخیل در املای فارسی 1 1 1 1 1 1 1
مرجع شناسی
ساختمان واژه 2
نقش های زبان
اسناد و نوشته های حقوقی
کلمات دخیل در املای فارسی 2
ساختمان واژه 3 1

 

بودجه بندی سئوالات درس عربی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

 

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
عربی 2 الهی… 1
فی خدمه البوساء 1 1 1 1
کتاب الحیاه 1 1
جمال العلم 1 1 1
الظّبی و القمر 2 2 1 1 1 2 1 1
حقوق النّاس 1 1 1 1 1 1 1 2 3
علی الظّلم ثوری! 1 1 1 2 2 1 1 1
الشّاب البطل 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
لیس للانسان إلّا ما سعی! 2 4 3 2 1 1 1
تبارک الله أحسن الخالقین! 1 1 1 1 2 2 1 1
عربی 3 إلهی إلهی فقیر أتاک! 1 1 2 1 1 1
شمس العداله 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
سنهریهم آیاتنا 1 1 3 2 4 3 1 2 3 4 3
أمّ الشّهداء 1 2 1 1 1 2 2 2 4
طلائع النّور 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2
اغتنام الفرصه 1 1 2 3 1 2 5 1 2 2 2 1
علیکم بالقرآن 3 1 2 2 1 1 5 1 1 1
درک مطلب 9 9 9 9

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی پیش دانشگاهی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
دین و زندگی پیش دانشگاهی هستی بخش 1 1 1 1
یگانه ی بی همتا 1 1 1 1 1 1
حقیقت بندگی 1 1 1 5/2 1 1 1 5/1
در مسیر اخلاص 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
بازگشت 1 1 1 1 1
قدرت پرواز 1 1 1 1 1 1 1 1 2
پایه های استوار 1 1 1 1 1 2 2 2 1
عصر شکوفایی 1 1 1 1 1 1
نگاهی به تمدن جدید 1 1 1 1 1 1 1 1
برنامه ای برای فردا 2 1 1 2 5/0

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
دین و زندگی 3 بیداری 1 1 1
لطف الهی 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
هدایت مستمر 1 1 1 3 1 1 1
معجزه ای از نوع کتاب 1 1 1 5/0 1 1 1 1
گستره ی رسالت پیامبر (ص) 1 1 1 1 1 1 1
تداوم رسالت 1 1 1 1 2 1 1 1 2
وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
احیای ارزش های راستین 1 1 5/0 1 1
خورشید پنهان 1 1 1 1 1 1 1
در انتظار طلوع 2 1 1 1 1 1 1 1 1
تداوم امامت در عصر غیبت 1 1 1 1
ولایت فقیه – شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت 1 1 1 1 1 1
کرامت نفس 1 1 1 1 1 1 1
زمینه های پیوند مقدس 1 1 1 5/0
پیوند مقدس 1
کانون مهر 5/0 1

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی 2 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه

در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
دین و زندگی 2 جلوه های حکمت و تدبیر 1 1 1 1 1
با کاروان هستی 1 1
سرمایه های رشد 1 1 2 1 1 1 1 1 1
روزنه های خطا 1 1 1 1 1 1
پنجره ای به روشنایی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
آینده ی روشن 1 1 1 5/0 1 1 1
منزلگاه بعد 1 1 1 1 1
واقعه ی بزرگ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
فرجام کار 1 1 1 1 1 1 1 1
اعتماد بر او 1 1 1 1 1 1
دوستی با حق 1 1 1 1 2 1
فضیلت آراستگی 1 1 1 1 1
زیبایی عفاف 1 1
نظارت همگانی 1 1 1 1 1 1 1 1
کار، گوهر زندگی 1 1 1 1
کار در نظام اقتصادی 1 1 1 1 1 1 1

 

بودجه بندی سئوالات درس زبان انگلیسی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی Why exercice is important! 4 1 3 2 1 1 1
How to give a good speech 1 1 1 3 1 1 1 1
Global warming, global concern 1 1 2 2 1 1
Earthquakes and how to survive them 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Child labor: a global issue 1 1 1 1 1
Space exploration 4 1 1 1 2 1
It and its services 1 2 1 1 2 1 2
Great men and women 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
زبان انگلیسی 3 TV or no TV 1 1 1
The value of Education 1 1 1 1 1 1 1
Memory 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2
The olympic games 2 2 1 1
Every word is a puzzle 1 1 1 1 1 1 1 1
What is a computer? 2 1 1 1 1
Cloze test 5 5 5 5
Reading comprehention 10 10 10 10