فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: براساس تحقیقی، طی ۳ تا ۴ سال فراوانی خودکشی از برخی دانشگاه استخراج شد و نتیجه این بود که بیشترین خودکشی در ماه اردیبهشت روی داده است.

دکتر حمید یعقوبی در خصوص افزایش خودکشی در بین دانشجویان و راهکارهای لازم برای جلوگیری از آن در گفتگو با مهر گفت: رفتارهای خود آسیب‌رسان در دانشجویان از حساسیت بالایی برخوردار است، چون تعداد خیلی کم خودکشی برای دانشگاه زیاد به حساب می آید.

وی ادامه داد: ممکن است بیرون از شهر جوانان غیر دانشجو خودکشی کنند و ما اصلا متوجه نشویم، اما خودکشی دانشجو به دلیل حساسیتی که دارد، مهم است.

رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود: براساس تحقیقی، طی سه تا چهار سال فراوانی خودکشی از برخی دانشگاهها استخراج شد و نتیجه این بود که بیشترین خودکشی در ماه اردیبهشت روی داده بود.

وی با اشاره به دلایل خودکشی در فصل اردیبهشت گفت: ما یک افسردگی فصلی در زمستان داریم، فردی که افسرده است در زمستان حوصله خودکشی ندارد، ولی فکر آن در سر وی هست و زمانی که بهار می شود حال این افراد کمی بهتر می شود و توان آنها باز می گردد و می توانند فکرشان را در بهار و اردیبهشت اجرایی کنند.

وی افزود: بخشی نیز به مسایل و ارتباطات بین فردی، فصل بهار و جوانی، شکست های عاطفی و مسایل خانوادگی و تنش هایی که در خانواده وجود دارد، باز می گردد.

یعقوبی افزود: اما به طور کلی ما در اردیبهشت نگران خودکشی دانشجویان هستیم. چون در چند سال اخیر بیشترین ماه از سال که در آن خودکشی صورت گرفته متعلق به اردیبهشت است و کمترین فصلی که خودکشی در آن رخ داده تابستان بوده است؛ در این فصل دانشگاه تعطیل شده و دانشجو در دانشگاه نیست.

رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در خصوص آمار خودکشی دانشجویان افزود: جمع آوری آمار خودکشی مشکل است چون خانواده ها علاقمند نیستند که مرگ  فرزندشان خودکشی اعلام شود.

وی افزود: خیلی وقت ها ما متوجه هستیم که خودکشی صورت گرفته ولی خانواده آن را انکار می کند. برهمین اساس آمار خودکشی خیلی آمار قابل اعتمادی نیست اما به طورکلی در مقایسه با جهان که آمارها حول و حوش ۱۲ تا ۱۵ در هر صد هزار نفر است، آمارهای ما در جمعیت عمومی ایران و هم دانشگاه ها کم تر است.

شور زندگی در مقابله با خودکشی دانشجویان

وی در خصوص برنامه هایی که برای مقابله با خودکشی طراحی و تدوین شده اشاره کرد و گفت: برهمین اساس طرحی را به نام شور زندگی تدوین کرده ایم که نقطه مقابل خودکشی بوده. برهمین اساس ما قرار است دانشجویان همیار سلامت را انتخاب کرده، آموزش های خاص را ارایه دهیم و این دانشجویان با اعزام به محیط های خوابگاهی آموزش های مذکور را به دانشجویان منتقل کنند.

یعقوبی ادامه داد: از طرفی چون برخی از دانشجویان زمانی که قصد خودکشی دارند به دوستانشان در خوابگاه اطلاع می دهند، می‌توانند این موارد را گزارش دهند، چون اقدام به خودکشی حیات انسان را به خطر می اندازد راز محسوب نمی شود.

وی ادامه داد: بنابراین ما در حال اجرای طرح شور زندگی با هدف افزایش نشاط، امید و توانمند سازی دانشجویان برای مقابله با استرس ها و مشکلات هستیم که اگر این اتفاق رخ دهد ما انتظار داریم خودکشی ها کاهش یابد.

منبع:خبرگزاری مهر