فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه هنر بازدید کرد و گفت: تأمین اعتبارات لازم برای تجمیع و تجهیز این دانشگاه دردستورکاروزارت علوم قرارمی گیرد.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا در این نشست که با حضور وزیرعلوم و هیئت رئیسه دانشگاه برگزارشد، فرهادی با اشاره به لزوم استفاده از پتانسیل دانشگاه هنر گفت: از ایجاد و تأسیس پارک های هنر و فناوری استقبال می کنیم و آن را در شوراهای مختلف از جمله کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهیم کرد.

وی ضمن اشاره به لزوم ارتقاء استادان و بهبود وضعیت جذب اساتید هنر افزود: پی گیری موارد مربوط به دانشگاه هنر از جمله بودجه های مورد نیاز جهت مرمت و اعتبارات لازم در دستور کار وزارت علوم قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه هنر در ادامه دکتر اکرمی رئیس دانشگاه هنر ضمن اشاره به پراکندگی دانشگاه و لزوم تجمیع آن در پردیس باغ ملی گفت: دانشگاه هنر در حوزه عمرانی برای مرمت و تجمیع دانشگاه در محدوده پردیس باغ ملی، خرید مکان های تاریخی قابل بهره بردای، تأمین تجهیزات و هزینه های رشته های هنری و تغییر ضرایب و معیارهای رتبه بندی رشته های هنری به کمک و همراهی وزارت علوم نیاز جدی دارد.

در پایان این نشست وزیرعلوم به همراه هیأت رئیسه دانشگاه هنر از محدوده پردیس باغ ملی بازدید کردند.

منبع: خبرگزاری ایسنا