فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

وزير علوم ، تحقيقات و فناوری بر فراهم کردن زمينه آرامش فكری دانشجویان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمد فرهادی در بازدید از صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به قدمت فعالیت صندوق رفاه دانشجویان اظهار داشت: از اوایل تاسیس وزارت علوم این صندوق شکل گرفته و قدمت چهل ساله دارد و در این سال ها  فعالیت صندوق رفاه با فراز و نشیب همراه بوده و امروز با توجه به شرایط کشور می بایست در جهت عملكرد بهینه این صندوق راهکارهایی بیابیم و منابعی را به مشارکت بگیریم.

وزیر علوم افزود: در خصوص عملكرد صندوق رفاه دانشجویان باید آسیب شناسی صورت پذیرد و مسائل مربوط به این صندوق با توجه به ماموریت های مشخص اولویت گذاری و برنامه ریزی شود.

فرهادی در ادامه گفت: با توجه به عدم تخصیص کامل اعتبار دانشجویی در سال گذشته می بایست متکی به سرمایه گذاری و گرفتن مطالبات باشیم و از ظرفیت ارگان ها و سازمان های دیگر استفاده کنیم و به طور كلی راهکاریی باید اتخاذ شود که سرمایه گذاری صحیح صورت گرفته و تسهیلات با کرامت در اختیار دانشجویان گذاشته شود.

وزیر علوم در ادامه با تاكید بر رسیدگی به وضعیت سلف سرویس های دانشجویی گفت: در این خصوص لازم است تمرکز گرایی شده و سرمایه گذاری مشترک صورت گیرد، همچنین از ظرفیت های خیرین نیز در این زمینه می‌توان استفاده کرد.

فرهادی در پایان سخنان خود بر حمایت و همکاری مجموعه وزارت علوم برای رسیدن صندوق رفاه دانشجویان به جایگاه مطلوب تاکید و خواستار همکاری های مشترک بیشتر بین این صندوق و دانشگاه ها شد.

 

 

منبع: خبرگزاری مهر