فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مرجع دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری مهر، تاریخ مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکترای سال ۱۳۹۴دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، الزهرا، شاهد، امام صادق، پیام نور و صنعتی شریف به شرح زیر اعلام شد:

دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ ۱۸

دانشگاه تهران از ۱۰و ۱۱ و ۱۷ و ۱۸ خرداد

دانشگاه تبریز در تاریخ ۲ خرداد

دانشگاه خوارزمی ۱۱ و ۱۲ خرداد

دانشگاه شهید بهشتی ۱۶ و ۲۷ خرداد

دانشگاه شهید چمران ۱۷ خرداد

دانشگاه الزهرا در تاریخ ۹ خرداد

دانشگاه عدالت در تاریخ ۱۹ خرداد

دانشگاه پیام نور در ۲۱ خرداد

دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ ۱۸ خرداد

دانشگاه امام صادق (ع) در تاریخ ۲، ۹ و ۲۰ خرداد

دانشگاه شاهد تهران در تاریخ ۱۷ خرداد

دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۴ خرداد

دانشگاه علم و صنعت در تاریخ ۲۳ خردا

دانشگاه مازندران در تاریخ ۱۰ تیر ماه

دانشگاه گیلان در تاریخ ۶ تیرماه

منبع:http://unr.ir