فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

رییس دانشگاه تهران اعلام کرد: بیش از 1200 دانشجوی خارجی از 75 کشور مختلف در این دانشگاه تحصیل می کنند.

دکتر نیلی در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا، با بیان این مطلب ادامه داد: برگزاری گردهم‌آیی هایی مانند جشن فارغ التحصیلی دانشجویان خارجی و تجمع دانشجویان و گذراندن یک روز شاد در دانشگاه باعث می شود خاطره بهتری از ایران داشته باشند و اطلاعات بیشتری از دانشگاه تهران و فعالیت های آن به آنها ارائه شود. دانشجویان خارجی بهترین سفیران در کشورشان از طرف ایران خواهند بود و هرچه خاطره خوش و دستاورد بهتری داشته باشند سفیران موفق تری خواهند بود.

وی درخصوص امکانات ارائه شده به این دانشجویان اظهار کرد: سعی داریم به لحاظ زبانی توسط آموزش زبان فارسی مشکل آنها را رفع کنیم و همچنین بحث خوابگاه دانشجویان غیر ایرانی مورد توجه دانشگاه است.

به گفته رییس دانشگاه تهران، از حدود 1200 دانشجوی خارجی این دانشگاه، بین 20 تا 25 تا درصد بورسیه و بقیه شهریه پرداز هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا